1. Kto
  2. Nadzieja
  3. Władza
  4. Lepsze dni
  5. Siedem godzin w tył
  6. Ostatni raz